+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Deze blog gaat over mobiliteitstrends en is een van onze onderwerpen van ons thema online marketing voor auto- en garagebedrijven. Met behulp van de blogs kan je zelf een online marketingplan opstellen en aan de slag! Meld je aan en blijf de artikelen volgen om maximaal te scoren. Hulp nodig? Aarzel niet om contact op te nemen

  Mobiliteitstrends met impact

  Energietransitie

  In de energietransitie lijkt ‘van het gas af’ de hoofdrol te spelen. Tegelijkertijd is er ook veel focus op verduurzaming van mobiliteit. De gemaakte afspraken vanuit het nationale klimaatakkoord richten zich hoofdzakelijk op elektrificatie. In 2030 beschikt Nederland over 1,8 miljoen laadpalen. Tal van universiteiten en laboratoria werken hard aan betere batterijen. Ze worden lichter, krachtiger en sneller oplaadbaar. De doorontwikkeling van diesel- en benzinemotoren behoren tot het verleden, waterstof krijgt meer voet aan de grond.

  Groeiend wagenpark – elektrificatie

  Het wagenpark in Nederland blijft groeien. De verwachting is dat het aantal auto’s in 2030 10 miljoen bedraagt. Van dit aantal zullen naar verwachting 1,5 miljoen auto’s elektrisch zijn. Ondernemers staan voor belangrijke strategische keuzes hoe met elektrificatie om te gaan en hoe klanten breder te adviseren rondom energie, laadpalen, laadpassen en subsidies.

  Demografische veranderingen – gezonde mobiliteit

  In 2030 zijn er naar verwachting één miljoen meer mensen dan nu. De samenstelling van huishoudens verandert drastisch en de vergrijzing zet ook verder door. Dat heeft gevolgen voor het autobezit, de gereden kilometers maar ook het tijdstip waarop de kilometers gereden worden. Gezondheid wordt een steeds groter thema.

  Verstedelijking

  De verstedelijking neemt verder toe. Het wordt steeds drukker in de stad. Dit vraagt om andere mobiliteitsoplossingen, die verder gaan dan het uitbreiden van fietspaden en de aanleg van nog meer rotondes. Om de leefbaarheid in de stad en de bereikbaarheid van de stad te kunnen waarborgen is er extra aandacht nodig voor veiligheid en andere vervoersoplossingen.

   

   

  Branchevervaging

  Branchevervaging is al even aan de gang en zal binnen de sector toenemen. Autobedrijven bieden ook fietsen en scooters aan. Maar ook bedrijven zoals ANWB en HEMA bieden nu private lease aan. Het is nog afwachten welke branchevreemde partijen zich nog meer op mobiliteit gaan richten. Vanuit grote online (data) bedrijven en vanuit de energiesector zijn zeker initiatieven te verwachten.

  Van bezit naar gebruik            

  De behoeften van consumenten en bedrijven verschuiven steeds meer van een product naar service. Het doorbreken van Spotify, Netflix, maar ook private lease voor auto’s en fietsen zijn daar het bewijs van. Zodra het qua gemak een verbetering is en de prijs acceptabel of juist scherp is, gaan steeds meer consumenten om naar een abonnementsmodel. Klanten hebben geen hoge aanschafkosten en services zijn inbegrepen. Naast de meer dan zestig deelconcepten die al actief zijn (auto, fiets, scooter), is de verwachting dat er op langere termijn nog andere initiatieven bijkomen met nieuwe verdienmodellen.

  Big data / online platforms / smart mobility

  Big data levert de gegevens voor applicaties zoals infotainment, navigatie, wagenparkbeheer, diagnose op afstand, verkeersmanagement en bijvoorbeeld verzekeringen op maat. Maar ook steeds meer gedetailleerde data op persoonsniveau, die vrijwillig gedeeld worden, geven inzicht in mobiliteitsgedrag en behoeftes waarop ingespeeld kan worden.

  Smart Mobility wordt steeds meer de kern van voertuigen. Om de veiligheid op de weg te verhogen worden ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) verplicht bij de bouw van nieuwe auto’s. Met predictive maintenance worden de slijtagegegevens geanalyseerd. Dit zorgt voor een tijdige planning van onderhoud en een betere klantbeleving.

  Up to date data is ook van essentieel belang om CRM op een juiste wijze uit te voeren.

  Online platforms (de platformeconomie) rukken op. Kennis van de werking van online platforms, de technologie en de impact daarvan op klanten, mobiliteit en business is noodzakelijk.

  Autonoom/ Artificial Intelligence (AI)

  AI heeft veel potentieel om de veiligheid en efficiëntie in mobiliteit te verhogen en daarmee zowel de bezettingsgraad te verhogen als het totaalaantal kilometers te verminderen. AI kan het verkeersmanagement ondersteunen en hierdoor het aantal verkeersopstoppingen verminderen. Zelfrijdende voertuigen kunnen voor een optimale doorstroming van het verkeer leiden en kunnen een enorme impact hebben op de sector in de zin van nieuwe verdienmodellen. Het einde van de traditionele verkoop van nieuwe auto’s en druk zetten op aftersales inkomsten. De invoering van autonoom rijden op grote schaal zal nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. De impact zal dan ook langzamerhand zichtbaar worden, vergelijkbaar met de opkomst van de elektrische auto/mobiliteit.

  Mobility as a Service (MaaS)

  In plaats van het investeren in transportmiddelen, koopt de consument mobiliteit in. Het gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via platforms. De combinaties van vervoer via één app biedt de reiziger veel gemak. Vooral in de stad zal MaaS een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en dat bevordert de leefbaarheid en het milieu. Welke impact MaaS precies gaat hebben op de automotive sector is nog moeilijk in te schatten. Dit wordt de komende jaren helder.

  Logistiek as a service (LaaS)

  Op dit moment zie je een wildgroei aan koeriersdiensten, die de hele dag af en aan rijden om hun bezorging te doen. Een samenwerking tussen partijen zal het aantal bestelwagens in de straat verminderen. Dat hoeft niet persé een pakketbezorger te zijn, maar kunnen ook peer to peer pakketdiensten zijn. Van het ter beschikking stellen van je auto om een pakketje in te leggen tot en met pakketjes die met je meereizen nu je toch naar de gewenste eindlocatie gaat. De logistieke sector zal een balans proberen te vinden tussen instant delivery (binnen enkele uren) en efficiency in het terugdringen van onnodige en dure vervoerskilometers.

   

   

  Einde deel 1 : Mobiliteitstrends met impact

  De volgende bijdrage gaat over consumentengedrag