+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Auto leasend Nederland in bijzondere tijden

Het ging goed met autoleasemaatschappijen in Nederland. Economische groei leidde tot meer mensen aan het werk en daarmee ook groeiende wagenparken. De krapte op de arbeidsmarkt, maakte de leaseauto en/of het mobiliteitsbudget weer tot een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Tel daarbij op de doorbaak van privé lease en het werd duidelijk waarom het goed ging. De schaalvergroting zette door, grote leasemaatschappijen werden of overgenomen door een autofabrikant om sterker in de keten te worden of gingen naar de beurs.

Veranderingen in technologie, klantgedrag, transparantie in prijzen en de huidige situatie rondom corona zetten druk op het rendement. De gevolgen van het corona virus worden zowel in het privé lease als het zakelijke segment gevoeld. Gevoelsmatig is een antwoord op de huidige situatie het experimenteren met rechtstreekse remarketing van ex-lease auto’s richting zowel particuliere- als zakelijke segment.

Een scherpe(re) positionering noodzakelijk?

Juist nu is het belangrijk om nog eens goed naar het eigen merk en de positionering te kijken. Het gaat in deze fase niet om aantal contracten maar om een goed klantgericht crisismanagement en een juiste positionering passend bij de organisatie. Bovendien zijn er mogelijkheden om de markt te verbreden en nieuwe dienstverlening aan te gaan bieden met bijbehorend rendement. Je kan als leasemaatschappij niet zomaar kiezen voor een positionering en het is een lang proces om de interne  en externe klanten, organisatie en stakeholders mee te krijgen. 

Ter inspiratie; 9 mogelijke strategische richtlijnen op een rij

  1. De mobility provider: de meeste grote leasemaatschappijen zeggen het te zijn. Maar wordt er echt in de term mobiliteit gedacht? Wordt die regierol vanuit een visie gepakt en uitgerold? Of wordt er een autocontract verkocht met wat ingekochte producten. De echte mobility provider voelt en proeft mobiliteit, heeft een visie op mobiliteit en innoveert zelf op dit gebied. Van fiets tot en met parkeren, van trein tot en met flexwerken. Echt All-in.
  2. De remarketing champion: stel dat je de remarketing echt leidend laat zijn. Dan koop je nu die auto’s in die over 24-48 maanden nodig zijn op de automarkt in Nederland of Europa. Dat de auto’s tussentijd rondrijden bij klanten als leaseauto wordt dan bijna secundair. Door een fantastisch resultaat op remarketing, kunnen de leaseprijzen aangenaam laag zijn. En misschien zijn dit juist wel de auto’s die men nu ook wil rijden.
  3. De low cost car provider: wie heeft het echte Easyjet model al uitgevonden voor leasing? Totale standaardisatie van het proces, de basis propositie en alles wat niet hoort tot de kernpropositie een flinke premium prijs voor vragen. Zoals bijvoorbeeld voor administratieve afhandeling van boetes, tussentijds veranderen van contracten, wisselen van berijders en vrije keuze van auto’s of individuele keuze van opties.
  4. De duurzame leasemaatschappij: alles gericht op duurzaamheid, van zuinige auto’s tot en met belonen van het juiste rijgedrag, inkopen van duurzaam opgewekte energie, testen met waterstofauto’s etc.
  5. De veilige leasemaatschappij: er zijn een paar fabrikanten die ‘veiligheid’ claimen. De eerste waar je waarschijnlijk aan denkt is Volvo, maar ook Tesla, Renault en Subaru ‘pronken’ ermee. Toch kennen we geen leasemaatschappij die zich onderscheidt op deze emotionele waarde; die als ambitie heeft dat er geen fatale ongelukken meer gebeuren. Zonde, want als je aantoonbaar minder ongelukken hebt in je wagenpark, er alles aan doet om berijders en wagenparkbeheerders te begeleiden in het samenstellen van veilige auto’s en echt goed en veilig rijden, dan maak je een tastbaar verschil!
  6. De digitale leasemaatschappij: zoals er inmiddels een aantal selfservice verzekeraars zijn, is er nog ruimte voor een 100% selfservice leasemaatschappij waarbij je werkelijk alles online uitzoekt. Vaak zie je dat het sales proces (bijvoorbeeld bij privé lease) wel volledig digitaal is, maar het organisatorische model daarna toch meer klassiek wordt opgelost.
  7. De regionale leasemaatschappij: elke regio kent zijn eigen cultuur. Er zijn veel regio’s in Nederland die groot genoeg zijn voor een echte ‘midden in de samenleving, waar ons kent ons echt nog toegevoegde waarde heeft. Herkenbare gezichten in de markt, kennis van de lokale bedrijven en actief zijn in het verenigingsleven kan hier echt nog het verschil maken.
  8. De internationale leasemaatschappij: sommige leasemaatschappijen zijn groot geworden door hun grotere klanten te volgen in hun internationale expansie, het ‘follow the customer’ principe. Voor internationale klanten en wagenparkbeheerders is het een zegen om niet voor elk land te schakelen met een andere leasemaatschappij. Kunnen schakelen in verschillende talen met wagenparkbeheerders en berijders en internationale rapportages zijn dan belangrijker dan de laagste prijs.
  9. De klantgerichte leasemaatschappij: natuurlijk is elk bedrijf klantgericht, maar echt alles vanuit het perspectief vanuit de klant doen is een grote uitdaging. Denk aan thuis afleveren en thuis weer ophalen, altijd een persoonlijk aanspreekpunt, iemand die je echt helpt bij het uitzoeken van een auto, die je dag en nacht kan bellen voor als je stil staat of een optie niet begrijpt. Als je alle processen met de klantbril op nog eens doorneemt, dan valt er nog veel te verbeteren om echt klantgericht te zijn.

In een poging om in alle trends en ontwikkelingen een beetje mee te doen, raken veel autoleasemaatschappijen een deel van hun duidelijke profiel en positionering kwijt. Juist nu is het belangrijk scherpe keuzes te maken, je te onderscheiden van de rest. Je hoeft niet perse een mobiliteitsprovider te worden, zeker nu nog niet. Stop dan je energie in een positionering die beter past en die je goed over de bühne kan krijgen richting medewerkers, klanten en stakeholders. Uiteraard is een mix van thema’s ook mogelijk, maar hou het dan bij twee of maximaal drie.

Wil je sparren over deze benoemde richtlijnen, over de eigen positionering of ben je op zoek naar inspiratie en een helpende hand voor jouw organisatie, neem dan met Thomas Edens van Voor Mobiliteit contact op. Dan kan via  06-14142043 of 085 – 06 06 411. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:  alles@voormobiliteit.nl.