+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Met dank aan Wagner. Tijdens de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders hebben we lang bij de ins & outs van hard- en vooral soft control stilgestaan.

Je beschikt als automotive- of mobiliteitsbedrijf over een strategisch plan, een plan van aanpak, processen en werkinstructies en werkschema’s. De gepland controles worden conform planning uitgevoerd. Je bent van mening dat je de zaak goed op de rit te hebt. En toch loopt het bedrijf niet geheel naar wens. De oorzaak ligt vaak bij de mensen binnen het bedrijf. De zogenaamde hard controls zijn goed in beeld, de soft controls krijgen te weinig aandacht. Het is belangrijk om een goede balans tussen hard- en soft controls te realiseren.

Hard Controls

Maatregelen die direct leiden tot zichtbaar ander gedrag of handelingen worden getypeerd als ‘hard’, gelijk aan die maatregelen is dat ze goed waarneembaar zijn en dus te toetsen (De Heus en Stremmelaar, 2000).

Bij hard controls worden veelal door middel van processen en werkinstructies het gedrag afgedwongen. Begrijp me niet verkeerd, een duidelijke organisatiestructuur, heldere processen & procedures, functiescheiding, procuratieregelingen, controles, risicomanagement en automatisering zijn zeker belangrijk. Het draagt allemaal bij aan de efficiency en effectiviteit binnen jouw bedrijf. Met behulp van jaarplannen en kwartaalrapportages laat je zien of je jouw geformuleerde doelstellingen realiseert. Het accent bij hard controls ligt dus vooral op naleving van externe en interne regels. 

Soft Controls

Bij soft controls gaat het om motivatie en stimulatie. Soft controls zijn specifiek benoembare aspecten van de bedrijfscultuur, die het gedrag van medewerkers in een bepaalde richting sturen. Het accent ligt op hoe de dingen in jouw bedrijf worden gedaan. Hoe ga je met medewerkers, middelen en klanten om? Is het te herleiden tot gedrag en cultuur van de organisatie?

Enkele voorbeelden zijn:

 • Helderheid: zijn de verwachtingen voor medewerkers duidelijk? Is er een heldere strategie en visie aanwezig?
 • Besluitvorming: vindt er een evenwichtige besluitvorming plaats?
 • Uitvoerbaarheid: kunnen medewerkers aan de verwachtingen voldoen?
 • Betrokkenheid: is er draagvlak onder de medewerkers?
 • Meldcultuur: durven medewerkers problemen en misstanden bij leidinggevenden te melden?
 • Sanctiebeleid: wordt gewenst gedrag beloond en niet-integer gedrag bestraft?

Soft controls hebben een link met de loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Wat je wil bereiken is, dat persoonlijke doelstellingen van medewerkers in het verlengde van organisatiedoelstellingen komen te liggen. Medewerkers gaan dan uit zichzelf een bepaald gedrag vertonen. Het al dan niet geven van vertrouwen, de stijl van leidinggeven en jouw voorbeeldgedrag zijn van invloed op het welbevinden van de medewerkers.

Dat geldt ook voor de organisatiecultuur binnen jouw bedrijf. Het veranderen van een cultuur is niet eenvoudig en kost veel tijd en energie. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag is niet vanzelfsprekend. Hierbij is de tone of voice belangrijk, je wil dat de bereidheid om elkaar helpen en/of samenwerken niet afneemt.

Ook de mogelijkheid tot persoonlijke groei is in de praktijk belangrijk voor de motivatie van medewerkers.

?Rapporteren over soft controls

Bovengenoemde elementen over soft controls zijn slechts enkele voorbeelden van niet-financiële indicatoren. Deze factoren bepalen voor een groot deel het succes van jouw bedrijf. Het is belangrijk om te weten welke soft controls op  termijn het meeste invloed hebben. 

Vragen:

 • Besteed jij voldoende aandacht aan soft controls?
 • Welke niet-financiële informatie (soft controls) is voor jouw bedrijf belangrijk en kun je wel aan financiële informatie koppelen?
 • Uit welke lagen van jouw organisatie dient de niet-financiële informatie te komen?
 • Hoe realiseer je een balans tussen hard- en soft controls
 • Hoe controleer je deze informatie? Hoe rapporteer je?

Meer weten?

Wil je met ons sparren over de balans in jouw organisatie aangaande hard- en soft controls?

Neem dan met Thomas Edens (06-1414 2043) of Wim Halverhout (06-29 309 369) van Voor Mobiliteit contact op.

Voor Mobiliteit houdt zich bezig met onderzoeksopdrachten, strategietrajecten, (online) projectmanagement, marktverkenningen en online marketing. Via VoorAuto.nl en VoorTweewieler.nl bieden we automatische online marketing aan.