+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Advies

 voor Mobiliteit

  

Strategie  onderzoek marktverkenning projecten  marketing

De sector mobiliteit is flink in beweging. Zowel interne- als externe ontwikkelingen zorgen voor veel uitdagingen. Zijn één of meerdere uitdagingen ook voor jou van toepassing? 

Welke impact hebben mobiliteitstrends en digitale ontwikkelingen op mijn business? 

(Digitale) strategie: welke keuzes moet ik vervolgens maken? Hoe kan ik mij onderscheiden?

Hoe ziet mijn (digitale) showroom/winkel eruit?

Ik wil mijn online zichtbaarheid vergroten?

Kan een marktverkenning mij helpen bij het nemen van een belangrijke beslissing?

Met een concrete aanpak realiseren we de juiste klik met jouw klant en behalen we de doelen die we met elkaar bepaald hebben. 

Onze aanpak

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder bedrijf met de juiste strategie en marketingaanpak een beter resultaat kan realiseren. Wij starten altijd met een kennismakingsgesprek. We kunnen dan wat dieper ingaan op de mogelijkheden en hoe we het beste ondersteuning kunnen bieden. Dat kan o.a. een strategische opdracht, een marktverkenning of het opstellen van een marketingstrategie zijn. Wij verzorgen ook het projectmanagement van de grotere mobiliteit projecten.

De klantwens staat hierbij altijd centraal.. Naast het opstellen van een plan spelen we regelmatig een rol bij de uitvoering en controle van de plannen. Hiervoor hebben we o.a. adviesabonnementen beschikbaar. 

Kennismaking

Voordat we een juiste klik met jouw klanten realiseren, werken we eerst aan een juiste klik met jou. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en vrij van kosten. We bespreken tijdens de kennismaking wat jij met jouw bedrijf wil bereiken en welke doelen je wil behalen.

Bij een vervolg bepalen we met elkaar de uitgangspunten van de opdracht en leggen we de kaders vast.

Strategie-opdracht

Aandachtspunten bij een strategie zijn o.a.:

 • Impactanalyse op basis van mobiliteit- en digitale trends
 • Missie, visie, kernwaarden & USP
 • Waar sta je nu en waar wil je over 3 t/m 5 jaar staan?
 • Hoe ziet de doelgroep er uit?
 • Welke strategische opties zijn er?
 • Welke keuze maak ik?
 • Vaststellen meetbare resultaten: financieel, commercieel, organisatorisch
 • Welke onderwerpen verdienen extra  aandacht om tot een goede uitwerking van de strategie te komen

 

l

Marketingplan

Aandachtspunten bij een marketingplan zijn o.a.

  • Het verhaal van bedrijf … (pitch, producten/diensten, businessmodel)
  • Doelgroep & markt (potentieel, behoeften, wat is de belofte)
  • Missie, visie, kernwaarden & USP
  • Klantreis van het verkoopproces
  • Communicatie-, distributie- & verkoopkanalen
  • Partnerships & netwerken
  • Medewerkers en middelen
  • Positionering en adverteren
  • Meetbare doelstellingen

 

Online zichtbaarheid

Projectmanagement

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

 voor Mobiliteit

Adviestarieven

Wij zijn voorstander van helderheid en transparantie. Ons uurtarief is 120 euro exclusief BTW (Inclusief reis- en overige kosten.) Voor startende ondernemers hanteren we een uurtarief van 96 euro exclusief BTW.

Een goed alternatief voor jou kan zijn om op vaste momenten bij elkaar te komen en met elkaar te sparren. Hiervoor hebben we drie abonnementen samengesteld. 

Heb je tussendoor een vraag, wacht daar dan niet mee totdat wij langskomen. Via app, e-mail en telefoon mag je ons benaderen met jouw acute vraag. Ons uitgangspunt is om binnen 24 uur te reageren. 

Onze advies abonnementen

 *) een maandelijks of kwartaalbezoek vindt veelal plaats nadat we met elkaar een adviestraject hebben gedaan. Gezamenlijk evalueren we per maand of per kwartaal de voortgang van implementaties en sturen we indien nodig met elkaar bij. 

De mobiliteitsmarkt bestaat (nog) niet

De mobiliteitsmarkt bestaat (nog) niet

Sinds 2007 houdt Thomas zich bezig met trends en ontwikkelingen in de automotive sector. Vele sectorstudies lieten toen al een switch zien richting mobiliteit; zeg maar verschillende wijzen van vervoer aan elkaar gekoppeld. Het is dus al meer dan tien jaar een grote...

Heb je een vraag? wij helpen je graag.

Zullen we met elkaar kennismaken?

Laten we een kop koffie met elkaar drinken

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This