+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Beheer 

Wagen­park

&

mobiliteit

De periode dat vervoersregelingen alleen over auto’s ging ligt ver achter ons. De kosten van autobezit, de filedruk, het parkeren in de stad, maar ook milieuaspecten (o.a. CO2 en fijnstof) zijn factoren waardoor mensen anders over mobiliteit zijn gaan denken. De focus van een wagenparkbeheerder verschuift steeds meer van het managen van voertuigen naar het managen van mensen en mobiliteit. 

Mobility as a Service zal in de toekomst bij zakelijke mobiliteit een rol gaan spelen. Met een multifunctionele toepassing kunnen alle vormen van mobiliteit worden geregeld. Hiermee wordt met het plannen, regelen en betalen van een rit vooral gemak geboden.

Voor bedrijven is een goed beheer van auto’s en mobiliteit zeer belangrijk. Vervoerskosten zijn een van de grootste kostenposten binnen een bedrijf. Een goede inrichting van auto’s en mobiliteit bespaart niet alleen vervoerskosten maar bespaart je ook veel tijd.

Juist in de huidige 1,5 meter samenleving is het belangrijk om goed naar mobiliteit te kijken. Kunnen leasecontracten worden aangepast, omdat er minder kilometers worden gereden? Moet ik het contract juist verlengen? Kan met de leasemaatschappij afspraken worden gemaakt omtrent het mogelijk terugbrengen van het aantal auto’s? Kunnen auto’s gewisseld worden? Is het huidige OV-abonnement nog wel passend? Is de fiets of het delen van vervoer een alternatief?

De huidige complexiteit en verschillende vormen van mobiliteit zorgen ervoor dat steeds vaker het regelen van mobiliteit wordt uitbesteed.

 

Het beheren van wagenparken en mobiliteit is onze passie

 

Ons aanbod

Wij adviseren en beheren op een onafhankelijke en transparante wijze jouw totale mobiliteit. Het maakt hierbij niet uit of de vervoersmiddelen in eigen beheer of in beheer bij een leasemaatschappij zijn. Alle aspecten van zakelijke mobiliteit worden in het gesprek meegenomen. Wij doen het beheer, jij blijft echter altijd in control.

We starten met een kennismakingsgesprek. We kunnen dat wat dieper ingaan op de mogelijkheden en hoe we het beste ondersteuning kunnen bieden. De klantwens staat hierbij uiteraard altijd centraal. We bespreken dan onderwerpen zoals de wensen ten aanzien van duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, kostenbesparing, flexibiliteit en de huidige regeling.

Bij een eventueel vervolg leggen we de kaders met elkaar vast en gaan we vervolgens met veel enthousiasme voor jou aan de slag. 

De voordelen op een rijtje

  Wij geven inzicht in de totale kosten van zakelijke mobiliteit

Wij komen met concrete voorstellen om vervoerskosten te besparen

Je realiseert een effectievere inzet van mobiliteit

Wij zorgen voor een actueel en duurzaam mobiliteitsbeleid

Wij bieden gemak

Zullen we met elkaar kennismaken?  wij helpen je graag.

Nieuws voor beheerders van mobiliteit

Social media in automotive: doe je voordeel ermee

Social media in automotive: doe je voordeel ermee

Bijna iedereen zit op social media. In 2019 gaf 87 procent van de personen van 12 jaar of ouder aan in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek social media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, discussiefora of weblogs te hebben...

Video­marketing voor een betere online zichtbaarheid

Video­marketing voor een betere online zichtbaarheid

Deze blog gaat over videomarketing en is één van de onderwerpen van ons thema online marketing voor auto- en garagebedrijven. Met behulp van de blogs kan je zelf een online marketingplan opstellen en aan de slag! Meld je aan en blijf de artikelen volgen om maximaal te...

E-mailmarketing voor automotive

E-mailmarketing voor automotive

Deze blog gaat over e-mailmarketing en is één van de onderwerpen van ons thema online marketing voor auto- en garagebedrijven. Met behulp van de blogs kan je zelf een online marketingplan opstellen en aan de slag! Meld je aan en blijf de artikelen volgen om maximaal...

Pin It on Pinterest

Share This