+31 85 06 06 411 alles@voormobliteit.nl

Duurzaam mobiliteits­advies voor bedrijven en gemeenten

De kosten van autobezit, de filedruk, het parkeren in de stad, maar ook milieuaspecten (o.a. CO² en fijnstof) zijn factoren waardoor mensen anders over mobiliteit zijn gaan denken. De focus van een wagenparkbeheerder verschuift steeds meer van het managen van voertuigen naar het managen van mensen en mobiliteit.

Ook gemeenten hebben een groot takenpakket als het om mobiliteit gaat. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van lokale wegen en aspecten zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wij ondersteunen bedrijven en gemeenten bij diverse mobiliteitsvraagstukken. Denk hierbij aan mobiliteitsonderzoek, mobiliteitsplannen en het verbinden van vraag en aanbod op het gebied van duurzame mobiliteit.

 

Het verduurzamen van mobiliteit is onze passie

 

Ons aanbod

Wil je verduurzamen, de CO²-uitstoot reduceren en de vitaliteit van medewerkers stimuleren? Wij helpen bedrijven en gemeenten bij het integreren van duurzame mobiliteitsconcepten. Dit levert een mooie CO² besparing op en zorgt voor een nog betere bewustwording bij de werknemers. Wij gaan met jou in gesprek over het verduurzamen van het wagenpark, het stimuleren van de e-bike / speed pedelec, de eventuele inzet van deelauto’s en deelfietsen en gebruik van OV. 

Om tot een mobiliteitsconcept te komen hanteren we een aantal stappen. We starten met het opstellen van een mobiliteitsscan. Wij brengen de vervoersbewegingen, vervoersmiddelen en kosten van jouw medewerkers in beeld. Aan de hand van de mobiliteitsscan en jouw huidige mobiliteitsbeleid presenteren we een op maat gemaakt duurzaam mobiliteitsconcept. Hierbij denken we ook aan vervolgstappen zoals doelstellingen en KPI, implementatie en controle.

Energietransitie

 

In de energietransitie lijkt ‘van het gas af’ de hoofdrol te spelen. Tegelijkertijd is er ook veel focus op verduurzaming van mobiliteit. De gemaakte afspraken vanuit het nationale klimaatakkoord richten zich hoofdzakelijk op elektrificatie. In 2030 beschikt Nederland over 1,8 miljoen laadpalen. Tal van universiteiten en laboratoria werken hard aan betere batterijen. Ze worden lichter, krachtiger en sneller oplaadbaar. De doorontwikkeling van diesel- en benzinemotoren behoren tot het verleden, waterstof krijgt meer voet aan de grond.

Groeiend wagenpark

 

Het wagenpark in Nederland blijft groeien. De verwachting is dat het aantal auto’s in 2030 10 miljoen bedraagt. Van dit aantal zullen naar verwachting 1,5 miljoen auto’s elektrisch zijn. Ondernemers staan voor belangrijke strategische keuzes hoe met elektrificatie om te gaan en hoe klanten breder te adviseren rondom energie, laadpalen, laadpassen en subsidies.

Logistiek as a service (LaaS)

 

Op dit moment zie je een wildgroei aan koeriersdiensten, die de hele dag af en aan rijden om hun bezorging te doen. Een samenwerking tussen partijen zal het aantal bestelwagens in de straat verminderen. Dat hoeft niet persé een pakketbezorger te zijn, maar kunnen ook peer to peer pakketdiensten zijn. De logistieke sector zal een balans proberen te vinden tussen instant delivery (binnen enkele uren) en efficiency in het terugdringen van onnodige en dure vervoerskilometers.

Gezonde mobiliteit

 

In 2030 zijn er naar verwachting één miljoen meer mensen dan nu. De samenstelling van huishoudens verandert drastisch en de vergrijzing zet ook verder door. Dat heeft gevolgen voor het autobezit, de gereden kilometers, maar ook het tijdstip waarop de kilometers gereden worden. Gezondheid wordt een steeds groter thema.

Bezit naar gebruik            

 

De behoeften van consumenten en bedrijven verschuiven steeds meer van een product naar service. Zodra het qua gemak een verbetering is en de prijs acceptabel of juist scherp is, gaan steeds meer consumenten om naar een abonnementsmodel. Naast de meer dan zestig deelconcepten die al actief zijn (auto, fiets, scooter), is de verwachting dat er op langere termijn nog andere initiatieven bijkomen met nieuwe verdienmodellen.

Big data

 

Big data levert de gegevens voor applicaties zoals infotainment, navigatie, wagenparkbeheer, diagnose op afstand, verkeersmanagement en bijvoorbeeld verzekeringen op maat. Maar ook steeds meer gedetailleerde data op persoonsniveau, die vrijwillig gedeeld worden, geven inzicht in mobiliteitsgedrag en behoeftes waarop ingespeeld kan worden.

 

Verstedelijking

 

De verstedelijking neemt verder toe. Het wordt steeds drukker in de stad. Dit vraagt om andere mobiliteitsoplossingen, die verder gaan dan het uitbreiden van fietspaden en de aanleg van nog meer rotondes. Om de leefbaarheid in de stad en de bereikbaarheid van de stad te kunnen waarborgen is er extra aandacht nodig voor veiligheid en andere vervoersoplossingen.

Mobility as a Service (MaaS)

 

In plaats van het investeren in transportmiddelen, wordt mobiliteit ingekocht. Het gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via platforms. De combinaties van vervoer via één app biedt de reiziger veel gemak. Vooral in de stad zal MaaS een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en dat bevordert de leefbaarheid en het milieu. 

Online platforms

 

Online platforms (de platformeconomie) rukken op. Kennis van de werking van online platforms, de technologie en de impact daarvan op klanten, mobiliteit en business is noodzakelijk.

Zullen we met elkaar kennismaken?  wij helpen je graag.

(c) Copyright Voor Mobiliteit, alle rechten voorbehouden